Kancelaria Bartosiak

Wskażemy kierunek. Znajdziemy rozwiązanie.

Kancelaria Bartosiak powstała z myślą o udzielaniu wsparcia prawnego zarówno klientom indywidualnym jak i biznesowym. Prawo to dla nas nie tylko praca, ale również pasja. Naszą Kancelarię tworzą prawnicy, którzy do każdej sprawy podchodzą ze szczególnym zaangażowaniem, otwarci na nieszablonowe rozwiązania, aby zapewnić naszym Klientom obsługę na najwyższym poziomie i wsparcie, którego potrzebują. Mamy:

Wiedzę

którą ciągle pogłębiamy

Chęci

bo lubimy naszą pracę i lubimy pomagać

Siły

które nie słabną

Czas

poświęcamy go tyle, ile potrzeba, by znaleźć właściwe rozwiązanie

O Kancelarii

Radca Prawny Emilia Bartosiak

Kancelaria Bartosiak Emilia Bartosiak
Radca prawny Emilia Bartosiak jest prawnikiem z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Pierwsze szlify w zawodzie mec. Bartosiak zdobywała już podczas studiów, które ukończyła z wynikiem bardzo dobrym na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w Lublinie. R. pr. Emilia Bartosiak jest również absolwentką Szkoły Prawa Amerykańskiego, prowadzonej we współpracy z Chicago Kent College of Law. Aplikację adwokacką odbywała w Izbie Adwokackiej w Warszawie, gdzie złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin zawodowy. Aktualnie, mec. Bartosiak, wpisana jest na listę radców prawnych w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.

R.pr. Emilia Bartosiak współpracowała z warszawskimi kancelariami prawnymi, gdzie zdobywała doświadczenie w obsłudze spraw klientów indywidualnych, jak i osób prawnych w zakresie prawa i postępowania cywilnego, prawa rodzinnego, prawa pracy, prawa gospodarczego, prawa umów, prawa restrukturyzacyjnego i upadłościowego.

R.pr. Emilia Bartosiak, w ramach prowadzonej Kancelarii, współpracuje również z notariuszami, doradcami podatkowymi, rzecznikami patentowymi, dzięki czemu zapewnia swoim Klientom kompleksową obsługę i wszechstronne wsparcie. Mec. Bartosiak posługuje się biegle językiem angielskim.

Mec. Bartosiak w swojej praktyce skupia się również na dochodzeniu wierzytelności oraz kwestiach ich prawnego zabezpieczenia. Najlepiej czuje się jednak na sali sądowej, gdzie z powodzeniem reprezentuje interesy swoich Klientów. Wielość spraw, z którymi styka się na co dzień w swojej praktyce, skłoniła ją do prowadzenia bloga traktującego o codziennych problemach prawnych, których rozwiązania nie są już niestety tak oczywiste – więcej na ten temat na stronie: www.oprawienacodzien.pl

Prywatnie – mama trzech cudownych córek, właścicielka Samby – uroczej lecz upartej labradorki, miłośniczka crossfitu.
Usługi

Usługi

Kancelaria Radcy Prawnego Emilii Bartosiak świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych oraz przedsiębiorców – zarówno prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze jak też działających jako spółki prawa handlowego – zapewniając im kompleksową obsługę prawną.
Podejmiemy w Twoim imieniu czynności przedprocesowe, poinformujemy o konsekwencjach, w tym kosztach, związanych z wytoczeniem powództwa, ocenimy zasadność wystąpienia z pozwem, w przypadku decyzji o skierowaniu pozwu, będziemy bronić Twoich interesów przed sądem aż do uzyskania prawomocnego rozstrzygnięcia.
Poprowadzimy negocjacje warunków umowy, przygotujemy projekt umowy uwzględniający odpowiednie zabezpieczenie Twoich interesów, zaopiniujemy umowę, wskażemy ryzyka związane z jej zawarciem.
Umowa najmu tylko z pozoru może wydawać się prosta. Oprócz wskazania wysokości czynszu, powinna zawierać szereg unormowań, dlatego też zasadnym i celowym jest skonsultowanie jej z prawnikiem. To, w jaki sposób umownie określimy warunki najmu, będzie miało bezpośredni wpływ na realizację umowy, egzekwowanie jej postanowień.
Zapewniamy wsparcie w dochodzeniu odszkodowań za szkody komunikacyjne, wypadki przy pracy, błędy medyczne, nieszczęśliwe wypadki spowodowane kradzieżą, pożarem, czy zalaniem. Przeprowadzimy Cię przez cały proces – poczynając od zgłoszenia szkody, aż po wypłatę środków po uzyskaniu prawomocnego rozstrzygnięcia sądu.Jesteś wierzycielem? Pomożemy odzyskać Ci Twoje pieniądze – poprowadzimy sprawę kompleksowo: przygotujemy wezwanie do zapłaty, skierujemy pozew o zapłatę, a następnie złożymy wniosek egzekucyjny do komornika. Swoje wsparcie oferujemy również podmiotom mającym trudności w regulowaniu swoich zobowiązań – renegocjujemy warunki ich spłaty, zaproponujemy zawarcie ugód, przeanalizujemy możliwość zawieszenia toczących się postępowań sądowych, egzekucyjnych. Przeanalizujemy Twoją sytuację pod kątem możliwości zainicjowania procedury zmierzającej do wszczęcia postępowania restrukturyzacyjnego.
Przeanalizujemy Twoją sytuację prawno-finansową, ocenimy zasadność wystąpienia z wnioskiem, poinformujemy o konsekwencjach związanych z zainicjowaniem procedury zmierzającej do ogłoszenia upadłości, a w skrócie - pomożemy Ci przejść przez cały ten proces. Z drugiej strony, gdy upadłość została ogłoszona wobec Twojego kontrahenta, przygotujemy zgłoszenie wierzytelności, ustalimy, czy przysługująca Ci wierzytelność została uwzględniona na liście wierzytelności, jakie są szanse jej zaspokojenia i czy można coś jeszcze zrobić, gdy Twoja wierzytelność nie została jednak zaspokojona.


Wynagrodzenie

Wynagrodzenie

Wyznajemy zasadę, iż rozliczenia z Klientem powinny być przede wszystkim transparentne. Dlatego też kwestie naszego wynagrodzenia ustalamy już na samym początku współpracy. Również w tej materii jesteśmy elastyczni – możemy umówić się na wynagrodzenie godzinowe, ryczałtowe lub mieszane (po przekroczeniu ustalonego ryczałtu, dodatkowe wynagrodzenie za każdą następną godzinę pracy). W zależności od ustalonego sposobu wynagrodzenia przesyłamy skrupulatnie przygotowane zestawienie podjętych w sprawie czynności wraz z wykazem czasu pracy, na bazie którego wystawimy fakturę za nasze usługi.

Kancelaria Bartosiak Emilia Bartosiak Radca Prawny

KANCELARIA BARTOSIAK


Spotkajmy się

Telefon
796 898 818

Adres

Apartamenty ”Stary Żoliborz”
ul. Hanki Czaki 2 lok. 49
01-588 Warszawa

Oddział Kancelarii w Siemiatyczach
ul. 11-go Listopada 50
17-300 Siemiatycze

Kontakt